Affärsidé

Affärsidé

Affärsidè: Osterlén AB ska köpa in, förädla, utveckla och marknadsföra ett kvalitativt samt brett sortiment av charkuterier, ost, färskvaror samt tillbehör till grossister och dagligvaruhandelsbutiker i Sverige.

Vision: Osterlén AB ska av handeln uppfattas som den mest innovativa samarbetspartnern gällande leveranser och butikslösningar av sortimenten charkuterier, ost och färskvaror.

Mission: Osterlén AB ska vara delaktiga i att göra det enkelt att jobba i butikens charkuteri, ost och färskvaruavdelningar.

Kärnvärden: Kvalitetstänkandet ska genomsyra Osterléns varje produktval och arbetsmetodikval.

Innovation – Innovation, dvs förmågan att prova nytt och utveckla ska genomsyra Osterléns sätt att se på affärer och möjligheter.

Handlingskraft – Handlingskraft med tillhörande frihet ska genomsyra Osterléns arbetssätt att få saker och ting genomförda.

Kostnadseffektivitet – Kostnadseffektivitet ska genomsyra Osterléns sätt att se på prioriteringar och på hur verksamheten ska kraftsamlas.